Leica C - Thrue

Funksjoner og fordeler:

  • Fullstendig og effektiv inspeksjon av strukturer

Undersøkelse avbåde første og andre lag med armering, PT-kabler, strømkabler og tomrom, takketvære den doble antennepolarisasjonen.

  • Bor trygt i den undersøkte strukturen

Automatiskinnsynsfunksjon i armeringsjern/tomrom som forbedrer sikkerheten før du skjærereller borer i betongen.

  • Fullt synlig multi-touch-display

Data som vises påskjermen blir aldri forstyrret av håndtaket eller brukerens hånd.

  • Forenklet tolkning av data

Optimalbeslutningstaking støttet av visualisering av anskaffede data i 3D-modeller.

  • Bedre datanøyaktighet

Automatiskposisjonering og navigasjonssystem.

  • Avansert datavisualisering

Utvidetvirkelighet (AR) for 3D datavisualisering og deling på tvers av operatører – isanntid eller intervaller etter anskaffelse.

  • Fleksibilitet overalt

Lettvektig,kompakt og transportabelt system for alle bruksområder og byggeplasser.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dataflyt, kurs, maskinstyring eller leie av instrumenter?