Leica GS18

Den originale GNSS RTK-roveren med tiltkompensering

GS18 T er immun mot magnetiske forstyrrelser og krever ingen kalibrering. Dette betyr at du slipper å følge med på og nivellere libellen og kan bruke tid på det som gjelder – arbeidet. I tillegg kan GS18 T i likhet med de fleste Leica Geosystems GNSS-smartscannere brukes som både rover og base.

Brukervennlig programvare

Ved bruk av Leica Captive feltprogramvare kan alle målerdata og plandata tas i bruk og fremstilles gjennom brukervennlige apper. Dette gir en tydelig oversikt over dataene med både 2D og 3D visning. Enten du jobber med GNSS, totalstasjoner eller begge deler vil Captive dekke de fleste behov i flere bransjer med bare noen enkle trykk.

Hellingskompensering

GS18 åpner opp for fleksibel måling av punkter med vatret stang samtidig som tilt-verdiene for hver måling lagres. Dette sikrer deg at målingen er korrekt utført.

internminne

Med GS18 kan du enkelt logge alt av rådata på et SD-kort eller i systemet sitt interne minne.

4G LTE og utmerket målekvalitet

Alle Leica Geosystems GS-sensorer sporer alle signaler med flere frekvenser. Med et utmerket antenneelement og posisjonsoppdateringsfrekevens på 20 Hz sikrer GS18 pålitelig målekvalitet.

Forbedret ytelse

Kvaliteten på GNSS-signalsporingen blir styrket av alternativene som finnes for multibanereduksjon og interferensdemping i Captivate. Spesielt under krevende forhold er dette ekstra gunstig. Captivate forbedrer også RTK-posisjonsringens tilgjengelighet og presisjon. I tillegg gjør et interferensverktøy det mulig å stenge ute forstyrrelser innenfor og utenfor båndet. Dette sørger for en enda mer robust GNSS-signalsporing.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dataflyt, kurs, maskinstyring eller leie av instrumenter?