Leica MS60

Til alle måleoppgaver

Praktisk og allsidig med både totalstasjonfunksjoner og 3D-laserskanning, GNSS-tilkoblingsmulighet og digital bildebehandling.

Med den nye versjonen av Leica Nova MS60, verdens første selvlærende MultiStation, kan du utføre alle landmålingsoppgaver med ett instrument. Det hever nivået på sensorfusjon ved å kombinere:

 • De mest avansert totalstasjonfunksjonene
 • 3D-laserskanning, slik at du kan skanne opptil 30 000 punkter per sekund
 • GNSS-tilkoblingsmulighet
 • Digital bildebehandling

MS60 leveres med Leica Captivate, en fast installert programvare med brukervennlige apper som hjelper deg med alle landmålingsoppgavene dine. Arbeidet effektiviseres ytterligere med MS60 sin funksjon Dynamic Lock, i tillegg til den nye og banebrytende funksjonen for oppsettsassistent, AutoHeight, som gjør oppsettet enda raskere og mer nøyaktig med bare et tastetrykk.

Til dette bruker du Leica Nova MS60:

 • Flatemodeller og volum innen bygg og anlegg samt gruvedrift: hauger med gråberg og materialfylling, DTM-oppretting og kontroll av flatemodeller, materialtykkelse, sprengningsflater og bakkenivåer.
 • Analyse av komplekse konstruksjoner og gjenstander innen prosjekter for anlegg, marin bruk samt rør og kabler: målkontroll, eksisterende anlegg og oppføringer
 • Mål av bygninger og konstruksjoner: analyse av brotilstand/klaring, BIM og eksisterende anlegg
 • Arbeid på fasader, oppriss og historiske bygninger: lage tradisjonelle fasadedata, 3D-modeller og fotografisk dokumentasjon
 • Tradisjonelle topografiske målinger til landmåling og kartlegging: lage tradisjonelle data som 2D-kart eller 3D-modeller
 • Deformasjonsovervåking av bakkeoverflater og strukturer: automatiserte eller periodiske målinger av bygninger, transportinfrastruktur, risikoområder i naturen, demninger og andre objekter

Oppdag hvordan du kan dra nytte av Leica Captivate Inspect Surface-appen:

Dette sier kunden om hvordan MS60 sikrer perfekt arbeidsflyt:

Svært avansert totalstasjon

Svært nøyaktige vinkel- og avstandsmålinger, holdbar design og brukervennlige apper er viktige elementer ved moderne totalstasjoner og fullt integrert i MS60. MultiStation har forbedret automatiseringsfunksjonalitet med ATRplus og dermed økt effektivitet, selv under krevende miljøforhold.

3D-laserskanning

Skann med opptil 30 000 punkter per sekund (Hz): fullfør skanningene raskt og få tette skannegrids. MS60 har optimaliserte skannebaner, og nå også med senitskanninger, slik at du kan redusere den totale skannetiden betydelig. Lær hvordan du kan fremme dine automatiserte overvåkingsarbeidsflyter med 3D-laserskanning.

GNSS-tilkoblingsmulighet

GNSS er fullt integrert i arbeidsflyten og datastrukturen, og gir dermed direkte georeferering. SmartStation- og SmartPole-oppsett gir økt fleksibilitet i felten.

Digital bildebehandling

Forbedret digital bildebehandlingsteknologi, inkludert en oversikt og et teleskopkamera som forstørrer 30 ganger, sikrer nøyaktig bildeassistert landmåling både ved instrumentet og eksternt – og inkluderer samtidig utvidet bildedokumentasjon.

Du kan tilpasse MultiStation for dine behov med:

 • Leica Infinity: brukervennlig kontorprogramvare for geospatiale data til avansert måling: et perfekt verktøy til å håndtere, behandle, analysere og kvalitetskontrollere måledata fra felten
 • Leica GeoMoS: en programvareløsning for automatisert deformasjonsovervåking
 • Leica Cyclone: behandlingsprogramvare for punktskyer
 • Leica Cloudworx: Med CAD-plugins kan du arbeide effektivt med store punktskyer direkte i ditt foretrukne CAD-system
 • Ulike Hexagon-programvarepakker og utvalgt partnerprogramvare

Vil du slippe bekymringer når du bruker MS60, kan du benytte deg av Leica Geosystems’ Active Customer Care. Vårt globale nettverk av erfarne eksperter er bare et klikk unna for å hjelpe deg med alt du lurer på. I tillegg kan du få kontroll på kostnadene med en tilpasset  Customer Care Package (CCP), som gir deg full trygghet overalt og når som helst.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dataflyt, kurs, maskinstyring eller leie av instrumenter?