Trimble S7

Robotisk totalstasjon

Nå trenger du bare ett instrument på arbeidsplassen for å utføre all datafangst. Lag 3D-modeller, høy nøyaktig visuell sidedokumentasjon, punktskyer og mer ved å bruke Trimble S7, Trimble Access feltprogramvare og Trimble Business Center kontorprogramvare.

 

-         Oppmåling, bildebehandling og 3D-skanning i énkraftig løsning

-         Forbedret Trimble VISION-teknologi for videorobotkontroll,scenedokumentasjon og fotogrammetriske målinger

-         Trimble DR Plus for lang rekkevidde og overlegennøyaktighet

-         Komplett felt-til-kontor-løsning for raskdatafangst og prosessering

-         Sømløs integrert oppmåling med TrimbleGNSS-mottakere

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Dataflyt, kurs, maskinstyring eller leie av instrumenter?